Het huizenbouw project in Bangladesh heeft inmiddels genoeg ingezameld om zelfstandig te kunnen draaien. Een ieder die hieraan heeft bijgedragen, hartelijk dank.
Inmiddels hebben we een nieuw project van Woord en Daad gevonden wat we hopen te gaan steunen. Binnenkort meer informatie hierover.


 
Door het vieren van een feest op onze locatie steunt u de stichting Woord en Daad met onderstaand omschreven doel. Alle winst van uw feest gaat naar dit doel.

Woord en Daad verbindt vanuit Bijbels perspectief mensen wereldwijd in de strijd tegen armoede.


Bangladesh is een van de dichtstbevolkte landen ter wereld. De totaal 166 miljoen inwoners leven op een oppervlakte dat slechts vier keer zo groot is als Nederland. Als gevolg van de overbevolking leven veel mensen op plaatsen waar ieder jaar weer overstromingen zijn. Door het ontbreken van een veilige huisvesting belandt een gezin al snel in een spiraal van armoede. Op het platteland heerst vaak grote armoede. Men leeft in bouwvallige huizen en heeft meestal geen toegang tot de meest fundamentele woonfaciliteiten, zoals water, riolering, elektriciteit en ventilatie.
 
Woord en Daad werkt samen met lokale organisaties  aan de bouw van duurzame, low-cost huizen met goede water– en sanitaire voorzieningen voor arme Bengaalse families in rurale gebieden. Nooitgedacht deelverhuur ondersteunt dit huizenbouwproject. Alle winst is bestemd voor stevige huizen in Bangladesh. Hiermee kunnen wij, en ook u, een wereld van verschil maken voor de arme gezinnen in Bangladesh.

Hartelijk dank voor uw steun! 
 
Foto
Het oude en het nieuwe huis, een wereld van verschil!
Foto